Home

Taalstimulering in je vereniging

Taalstimulering in je vereniging

Taal

In verenigingen komen regelmatig jongeren en kinderen die nog niet veel Nederlands kunnen. Dit is soms niet eenvoudig als begeleiding. Toch is het super waardevol dat kinderen in jouw vereniging op een speelse manier het Nederlands leren, zonder dat ze achter de schoolbanken moeten zitten. Je krijgt van ons tips om jouw vereniging toegankelijk te maken voor deze kinderen en jongeren. 

Communicatie

Zorg voor een vast contactmoment met de ouders. Een goede samenwerking tussen begeleiders en ouders zorgt voor meer motivatie bij de kinderen. Je kan bijvoorbeeld, bij een dagwerking, iedere ochtend een moment voorzien waarop ouders koffie en thee kunnen komen drinken. Zorg er ook voor dat je herkenbaar bent als begeleiding door een badge of opvallende T-shirt. 

Activiteiten

Om anderstalige kinderen en jongeren meer kansen te geven om hun Nederlands te oefenen, kan je regelmatig iets doen in kleine groepjes. Een grote groep is voor sommigen een drempel om veel te spreken. In een groep met minder mensen gaan kinderen automatisch meer kansen krijgen om Nederlands te spreken. 

Maak je activiteiten visueel. Zo begrijpt iedereen wat er verwacht wordt. Dit kan door iets uit te beelden, gebaren te gebruiken, foto’s of filmpjes te tonen… Dit bereid je best goed voor. Het kan handig zijn om een speluitleg met twee personen, één persoon kan dan uitleg geven terwijl de andere uitbeeldt wat de ander vertelt. 

Wanneer je een hele dag activiteiten voorziet, zorg je best voor een duidelijke structuur in je dagindeling en in de thema’s waarrond je werkt. Je dagindeling kan je duidelijk maken aan de hand van pictogrammen. Deze kan je dan ophangen zodat de pictogrammen zichtbaar zijn voor alle kinderen en jongeren. 

Zorg dat het volledig stil is wanneer je een uitleg geeft. Met lawaai is het nog moeilijker voor anderstalige mensen om te verstaan wat er gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. 

Hoe vaker je een spel speelt of een bepaalde activiteit doet, hoe minder uitleg je nodig hebt. Dit geeft kinderen en jongeren ook vertrouwen.  

Taal bij anderstalige kinderen en jongeren

  • Toon interesse. Als je iets wilt leren gaat dit altijd beter in een omgeving waar je je goed voelt, bij een taal leren is dit niet anders. Wanneer je vragen stelt zijn dit best open vragen, zodat het kind of jongere meer kan antwoorden dan gewoon ‘ja’ of ‘nee’. Als je merkt dat iemand eerder verlegen is kan je eerst zelf iets vertellen en af en toe gesloten vragen stellen. Zo krijg je alvast een vertrouwde omgeving.

    Wees ook zeker nieuwsgierig naar de moedertaal van iemand. Je kan bijvoorbeeld vragen of ze eens een woord in hun taal kunnen zeggen. Dit deel van hun identiteit moet zeker erkend worden.

  • Spreek duidelijk Nederlands. Praat op een normale manier, zonder alles te veel te vereenvoudigen. Gebruik ook volledige zinnen en laat geen woorden weg om de zin korter te maken. Anders zouden ze wel eens verkeerde zinnen kunnen overnemen zoals ‘Ik ga voetbal’ of ‘Jij moe’. Begrijpen ze een woord niet? Dan kan je het woord proberen uit te leggen of met beelden werken. Ga ook regelmatig na of iedereen de boodschap begrepen heeft.

  • Wees geduldig. Als iemand niet meteen uit zijn woorden geraakt moet je hen zeker niet direct aanvullen of verbeteren. Dit kan zorgen voor een minder zelfbeeld en dit is ook minder leerrijk.

  • Als een anderstalig persoon een taalfout maakt kan je dit best niet expliciet verbeteren. Je moet het ook niet persé negeren maar je kan de juiste vorm verstoppen in je reactie. Op deze wijze toon je interesse en tegelijkertijd kan de persoon in kwestie de juiste vorm oppikken.

  • Vermijd dialectwoorden, spreektaal en streektaal

  • Wanneer iemand anderstalig iets niet meteen begrijpt, kan je de boodschap herhalen in andere woorden. Als het dan nog niet duidelijk is, kan je woorden gebruiken in een andere taal. Herhaal dan nog eens in het Nederlands of sluit steeds af in het Nederlands.

  • Vermijd beeldspraak zoals: “Breng je goed humeur mee”. Dit is moeilijk om te begrijpen als anderstalige.  

Gebruik van thuistalen

Iemands moedertaal is een belangrijk deel van hun identiteit. Straf het dus zeker niet af als je hoort dat iemand dit spreekt. Je kan kinderen en jongeren wel motiveren om Nederlands te spreken door zelf een gesprek in het Nederlands te starten. Ze kennen jou als persoon die Nederlands spreekt, dus de kans is groot dat ze Nederlands terug gaan praten tegen jou.