Home

Vrije tijd voor kinderen in de jeugdhulp

Vrije tijd voor kinderen in de jeugdhulp

Jeugdhulp

Vrije tijd is een kostbaar goed 

Voor jongeren in de jeugdhulp is vrije tijd een kostbaar goed. De vrije tijd, die ze zelf mogen invullen, is vaak beperkt en wordt ook weleens gebruikt als middel voor straf of beloning. Wie goed zijn best doet, krijgt extra vrije tijd, en vice versa. Vrije tijd ligt vaak vast in een vaste structuur: de tijdstippen en de lengte. Jongeren krijgen zo niet altijd de kans om hier zelf vorm aan te geven. Eens ze alleen gaan wonen, ervaren sommigen dan een 'overload' aan vrije tijd. Ze weten dan ook niet altijd hoe die in te vullen. 

De Ambrassade bracht het verhaal van 7 jongeren in beeld in de vorm van een strip en een podcast

Drempels in vrije tijd 

Veel jongeren moeten hun hobby stopzetten eens ze in jeugdhulp zitten. Dit kan verschillende redenen hebben: 

  • Te verre verplaatsing, zonder mogelijkheid vanuit voorziening om jongeren te brengen of halen. 
  • Te duur: voorzieningen hebben een beperkt budget voor vrije tijd en hobby’s. Zo zijn bepaalde vrijetijdsactiviteiten niet altijd financieel haalbaar. 
  • Moeilijker om vol te houden, als er bijvoorbeeld in het weekend ook nog engagement verwacht wordt en de ouder(s)/voogd(en) hier niet ondersteunen. 

Er zijn ook heel wat positieve voorbeelden van voorzieningen die op zoek gaan naar creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld een groepsabonnement bij de fitness op naam van de voorziening, prijsvermindering vragen, afspraken maken met ouders/voogden rond vervoer... 

Zijn zoals de anderen  

Jongeren uit jeugdhulp willen vooral zoveel mogelijk zijn zoals de iedereen. Ze krijgen op andere plekken al stempels opgeplakt en willen van dat stigma af. Jongeren zoeken vaak ook naar die anonimiteit, waar ze in de eerste plaats jongere kunnen zijn en niet een jongere uit de jeugdhulp

Tip: Let op wanneer je volledige leefgroepen inschrijft voor eenzelfde activiteit of eenzelfde jeugdvereniging. Vaak vinden deze jongere het net belangrijk iets voor zichzelf te hebben. 

Ga op voorhand in gesprek met de begeleiders van de voorziening: 

  • Hoe kan je de groep jongeren uit de voorziening verdelen zodat zij echt hun plekje hebben in de vereniging? 
  • Hoe stem je het aanbod dat je hebt het best af op persoonlijke noden van elke individuele jongere?