Home

Waar vind ik voorbeelden van samenwerking tussen vrije tijd en jeugdhulp?

Waar vind ik voorbeelden van samenwerking tussen vrije tijd en jeugdhulp?

Jeugdhulp

 Waar vind ik inspiratie over vrije tijd en jeugdhulp? 

Cachet vzw is een organisatie voor en door jongeren uit de jeugdhulp. Op hun website vind je meer info over wat het voor jongeren betekent om in de jeugdhulp te verblijven. 

Bizon vzw organiseert vormings- en gespreksavonden voor vrijwillige en professionele begeleiding in het jeugdwerk rond kampen organiseren en het begeleiden voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.

De Ambrassade en Bataljong stippelden samen met jeugdhulpvoorzieningen, steden en gemeenten en jeugdwerk enkele trajecten uit die kinderen in de jeugdhulp verbond met vrije tijd. Ze ontwikkelden via het project Maak Samen Tijd Vrij een toolbox van waaruit je kan vertrekken om samen met andere partners drempels te verlagen. 

 LEJO, Chiro en KSA creëerden met project Xx ontmoeting tussen meisjes uit de jeugdbeweging en uit de jeugdhulp in Gent.

Vraag je je nog af wat voor verschil een brug tussen jeugdwerk en jeugdhulp maakt? Hier lees je het verhaal van Evelyne.    

Het onderzoeksrapport “Wij zijn gewone jongeren in een ongewone situatie” van SOS Kinderdorpen en Cachet vzw, biedt meer inzicht in de wensen en verzuchtingen van jongeren in/over jeugdhulp. 

Voor wie zich graag verdiept in het thema is het onderzoek naar de vrije tijd van jongeren die in een voorziening verblijven van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een aanrader.