Home

123 Inclusie - iedereen erbij

123 Inclusie - iedereen erbij

jeugdwerker / vrijwilliger / lokaal bestuur   |  15 NOVEMBER 2022
123 Inclusie logo

123 Inclusie - Iedereen erbij 

De campagne ‘123 inclusie - Iedereen erbij’ is een initiatief van het departement Cultuur, Jeugd en Media en het Agentschap Opgroeien, de afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur. De campagne wil er mee voor zorgen dat kinderen en jongeren met een beperking gemakkelijker een weg vinden naar het jeugdwerk, kinderopvang en sportclub. Deze actie kadert in de uitvoering van het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan.

Speel het 123inclusie-spel, ontdek de talkshows en toon jezelf als leider, vrijwilliger, club of vereniging die openstaat voor inclusie! 

Waarom? 

Kinderen en jongeren met een beperking vinden moeilijk aansluiting bij leeftijdsgenoten in de vrijetijds-sfeer. Nochtans zit hier maatschappelijke en emotionele winst in voor alle partijen. 123inclusie wil begeleiders in de opvang, leiders en animatoren ondersteunen in de motivatie en het proces om kinderen en jongeren met een beperking warm te onthalen en goed te begeleiden. 

 Hoe? 

Via onderstaande links vind je een heel pakket tools, tips en tricks om de deuren open te zetten naar kinderen en jongeren met een beperking en hun omgeving. De focus ligt op kinderen, jongeren en hun (bege)leiders. Doe mee! Het jeugdwerk, de kinderopvang of een sportclub kan zich engageren om de campagne mee uit te dragen. Speel het 123inclusie poster spel - voor (bege)-leiders en ouders. 

Ga aan de slag om te reflecteren, ervaringen te delen en in gesprek te gaan met elkaar. Speel het met je collega’s, je medeleiding, je klas, de ouders,.. Knip de kaartjes uit, leg ze op tafel en luister! Speel dit spel en iedereen is erb(l)ij! Maak een filmpje of foto’s, tag @123inclusie en voeg #123inclusie #iedereenerbij toe. 

Surf naar de Facebookpagina of Instagrampagina van 123 Inclusie voor inspiratiemateriaal.