Home

Hoe bereik je verschillende kinderen en jongeren?

Hoe bereik je verschillende kinderen en jongeren?

Inclusie

Ga naar de kinderen en jongeren zelf

Veel werkingen maken promo voor de werking op scholen en bij kinderen/jongeren thuis. Dit is logisch omdat het de voornaamste plaatsen zijn waar je kinderen en jongeren vindt. Richt hierbij je promo zowel op de kinderen/jongeren als op hun ouders. Daarnaast is het interessant om ook in te zetten op andere plaatsen waar je potentiële leden of deelnemers kan treffen. Je kan bijvoorbeeld aanwezig en zichtbaar zijn op plaatselijke evenementen (verzorg er eens de kinderanimatie) of eens op bezoek gaan in het plaatselijke jeugdhuis. Je kan ook eens met je vereniging het vaste terrein verlaten en spelletjes spelen in een wijk. Zo krijg je wat zichtbaarheid. Mensen zien dan hoe het er bij jullie aan toe gaat. 

Proberen 

Geef de mogelijkheid om eens te proberen, zonder vast engagement. Organiseer een opendeurdag, gratis meespeeldag of breng-een-vriendje-mee-dag. Toon op zo’n momenten je vereniging zoals die altijd is en maak er geen speciaal evenement met veel extraatjes van. Als je met lidmaatschap werkt, kan je er ook een regel van maken dat je pas vanaf de derde deelname lid wordt. 

Brugfiguren 

 Sommige kinderen en hun ouder(s)/voogd(en) zullen meer openstaan om kennis te maken als je vereniging hen wordt voorgesteld door een vertrouwd persoon. Leg daarom contacten met mogelijke brugfiguren. Die vind je bij een vereniging waar armen het woord nemen, fedasil, welzijnsorganisaties, het OCMW, leerkrachten, begeleiding uit de naschoolse opvang, vertalers/tolken, familieleden, buren... 

Huisbezoek 

Je werking deur aan deur uitleggen, is tijdrovend, maar ook productief en teambuildend. Je kan dit laten voorafgaan of combineren met een schoolbezoek waar je tijdens de speeltijd speelt. Sommige scholen organiseren ook een vrijetijdsbeurs, waar je je werking kan voorstellen. Ook het oudercomité van een school is een optie. Denk per locatie of initiatief ook zeker na over welke info je wil meegeven en op welke manier. Zo zal je ouder(s)/voogd(en) bijvoorbeeld anders benaderen dan de kinderen of jongeren zelf. 

Mond-aan-mond reclame  

Je kan aan de ouder(s)/voogd(en) van de kinderen of jongeren in de vereniging vragen om mee reclame te maken. Niet per se door flyers uit te delen of affiches op te hangen, maar gewoon door de vereniging te vermelden bij bevriende ouders.

Meer informatie

De Aanstokerij ontwikkelde een spel ‘Iedereen wint’ dat je via hen gratis kan aanvragen. Je denkt na over: Hoe kan je met een spel als vormingsmethode aan de slag in onze superdiverse samenleving? Gaan we voor inclusie of maatwerk of kunnen we beide zoveel mogelijk met elkaar laten rijmen in onze vereniging of organisatie? Iedereen wint is een handige gids die je stapsgewijs begeleidt van bij de uitwerking van een spelconcept, naar het ontwerpen van het spelmateriaal, het schrijven van de spelhandleiding tot de eigenlijke begeleiding van het spel. Boordevol tips en handvaten waaraan het spel moet voldoen om bij diverse spelers 'te blijven plakken'. Want hoe meer verschillende individuen betrokken zijn bij het spel, hoe groter de meerwaarde die het spel kan bieden.