Home

Hoe verwelkom je jongeren in je groep?

Hoe verwelkom je jongeren in je groep?

Jeugdhulp

Hoe verwelkom je jongeren uit de jeugdhulp in je groep? 

Wil je ontdekken wat vrije tijd kan betekenen voor jongeren uit de jeugdhulp? Vertrek vanuit de jongeren zelf. 
  • Waar hebben deze jongeren nood aan?
  • Waar hebben ze zin in?
  • Hoe garanderen we jongeren die in aanraking komen met jeugdhulp een zo ‘normaal’ mogelijke vrijetijdsbesteding? 

Echt luisteren vraagt tijd

Maak tijd en ruimte om met jongeren te bespreken waar ze zin in hebben en tracht voor deze ideeën een plek te voorzien in je vereniging. Stimuleer kinderen en jongeren om na te denken over wat ze zelf graag willen doen in hun vrije tijd, op basis van hun dromen, talenten en interesses. Ook als niet meteen duidelijk is wat ze willen. Kets geen ideeën af, maar ondersteun hen om hun ideeën vorm te geven. In alle verschillende vormen die het jeugdwerk heeft, zit er vast iets tussen waar ze zich goed bij voelen.

Praten over de diversiteit aan jeugdwerkvormen 

Praat eerlijk over jouw vrijetijdservaringen en wakker zo dingen bij kinderen en jongeren aan. Als je ziet dat het hun ding niet is, bedenk dan samen welke andere dingen je kunt doen in hun vrije tijd. Hou rekening met hun tijd en energie, mentale en fysieke grenzen wanneer ze die aangeven.

Motiveren, motiveren, motiveren

Motiveer jongeren actief om naar je vereniging te komen. Bij sommige jongeren kan het werken om de jongere op te halen bij een eerste activiteit, zeker wanneer jongeren geen Nederlands spreken. Zorg dat kinderen en jongeren dingen kunnen uitproberen, vóór ze inschrijven. Sommige jongeren weten nog niet wat ze willen doen, dan is het handig dat je dingen kunt uitproberen. Niks gaat vanzelf. Blijf kansen geven aan jongeren en ga opnieuw langs. Tracht de jongere aan te spreken hoe die de eerste activiteit vond. Ook wanneer jongeren grenzen overschrijden. Wanneer dit gebeurt, ga in gesprek met je medeleiding en –vrijwilligers en de jongere zelf. Jeugdwerk en vrije tijd zijn dé plek waar jongeren zichzelf mogen zijn, ook al gaat het niet meteen vanzelf. Geduld en blijven praten zijn hierbij belangrijk.

Op kamp of weekend?

Als jongeren die in voorzieningen verblijven, deelnemen aan het jeugdwerk, dan gebeurt het vaak dat ze eerst meegaan op kamp om jullie werking te leren kennen.

Met volgende vragen hou je best rekening:
  • Hoe noodzakelijk is het voor de begeleider of monitor om meer te weten over een kind of jongere?
  • Moet men weten dat een jongere in een voorziening woont? 
  • En zo ja, wie moet dit weten? Schaadt of baat dit mogelijks het kind of de jongere? 
  • Hoeveel nood heeft het kind aan structuur? Helpt het om op voorhand samen de dag te overlopen? Maak hierover duidelijke afspraken met de voorziening.
  •  Maak afspraken over de informatie die je deelt: wie moet wat weten op kamp en waarom? Deel geen informatie om te delen.
Zorg ervoor dat je als jeugdwerker heel goed weet wie je wanneer kan bereiken voor meer informatie – een noodnummer van de voorziening bijvoorbeeld. Een kamp of vakantie is vaak meer dan gewoon even een ontspannend moment voor kinderen en jongeren. 

Het heeft ook een hele boel andere effecten: het schept vriendschapsbanden die je graag wil onderhouden, het traint sociale vaardigheden, het smaakt soms naar meer. Jongeren uit de voorziening staan hier vaak niet bij stil. 

Om naar de verwachtingen te peilen, is het een goed idee om een voor- en nagesprek te organiseren. Betrek hierbij de professionele hulpverlener. Luister en bekijk in hoeverre je tegemoet kan komen aan verwachtingen. 

 Betaalbaar? 
 Vragen over financiële mogelijkheden? Bekijk zeker dit artikels over geld.