Home

Toolbox: Racisme in het jeugdwerk

Toolbox: Racisme in het jeugdwerk

Racisme en discriminatie

Het jeugdwerk wil een plek zijn waar alle kinderen en jongeren zich welkom voelen, zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. Zaken zoals racisme en discriminatie hebben een grote impact op de ontwikkeling en zorgen voor kwetsingen. Het jeugdwerk is dan ook een belangrijke maatschappelijke actor in de strijd tegen racisme en discriminatie

De jeugdwerkorganisaties “Uit De Marge vzw” en “Chirojeugd Vlaanderen” kwamen met een gezamenlijk initiatief: het Netwerk Antiracisme en -Discriminatie. Het netwerk is samengesteld uit 30 jeugdwerkorganisaties en organisaties uit de antiracismebeweging. Ze engageerden zich om een gedragen visie tegen racisme in het jeugdwerk uit te werken en deze in de praktijk om te zetten via vorming en tools, op maat van jeugdwerkers en vrijwilligers. Daarnaast is het hun doel om een draagvlak te creëren om racisme aan te pakken door middel van getuigenissen van kinderen en jongeren. Via de toolbox vind je tips die je op weg kunnen helpen in het omgaan met racisme en discriminatie.