Home

Wat doet het jeugdwerk vandaag al tegen racisme?

Wat doet het jeugdwerk vandaag al tegen racisme?

Racisme en discriminatie

Geen plaats voor racisme, discriminatie en sociale uitsluiting

Een superdiverse samenleving staat voor heel wat maatschappelijke uitdagingen en (jammer genoeg) behoren racisme, discriminatie en sociale uitsluiting tot deze uitdagingen.

Als jeugdwerker staan we met onze beide voeten in de samenleving. Net in die samenleving worden er nog te veel kinderen en jongeren geconfronteerd met discriminatie en racisme en dit op basis van hun geslacht, huidskleur, religie, sociale klasse… Jongeren verdienen volwaardige kansen om te kunnen participeren aan het jeugdwerk. Racisme kan deze kansen in de weg staan.

"Het jeugdwerk zegt NEE tegen elke vorm van racisme, discriminatie en sociale uitsluiting in onze samenleving"

Maar ook onze sector is hier niet immuun voor. Nog te vaak worden kinderen, jongeren, jeugdwerkorganisaties binnen onze sector, geconfronteerd met vele vormen van discriminatie. We willen onze rol als maatschappelijke actor in de strijd tegen racisme, discriminatie en sociale uitsluiting actief opnemen. En dit willen we doen door: 

  • In eerste instantie zowel kinderen, jongeren en jongerenwerkers te sensibiliseren om binnen hun eigen werkingen een sfeer te creëren waarin racisme, discriminatie en sociale uitsluiting, geen plaats heeft. 
  • In tweede instantie moeten we zeker blijven inzetten op het vormen van jeugdwerkactoren zodat ze hierin weerbaarder worden. 

Toolbox: jeugdwerk tegen racisme

We moeten niet langer meer wachten om een verschil te kunnen maken! Dankzij het Netwerk Antiracisme- en discriminatie kunnen we als jeugdwerkers meteen aan de slag in onze werkingen. Zij ontwikkelden een gezamenlijke visietekst tegen racisme in het jeugdwerk. Daaruit kwam een toolbox die heel wat nuttige tools en methodieken heeft om racisme en discriminatie bespreekbaar te maken en aan te pakken. 

De visietekst lezen? Of de toolbox raadplegen? Neem een kijkje op de website van het jeugdwerk tegen racisme.

Verschillende acties en opinies

Werken rond racisme is niet nieuw. Dat deden we jaren geleden ook al. We werkten met het hele jeugdwerk in Vlaanderen en Europa hard aan de diversiteitscampagne All different, all equal. 23 Jaar later zijn we helaas genoodzaakt stappen achteruit te zetten en terug te beginnen bij de nochtans zeer evident basisboodschap "Neen tegen racisme". Een boodschap die we ook vanuit de No Hate speech campagne brengen.

Jaarlijks nemen verschillende jeugdwerkorganisaties deel aan de mars tegen racisme en discriminatie als organisator of deelnemer.

Ook uit De Marge is met dit thema bezig. Zij deden via een opiniestuk enkele aanbevelingen naar aanleiding van wat gebeurde met de Vlaamse Jeugdraad en Schild & Vriend: 

  • Visieontwikkeling rond de aanpak van racisme en discriminatie van kinderen en jongeren in de jeugdsector. 
  • Voer systematisch en preventief praktijktesten uit, met de overheid als essentiële partner. 
  • Neem attitudes en vaardigheden over non-discriminatie en diversiteit op in de beroepsprofielen van alle ambtenaren. Speciale aandacht moet gaan naar leerkrachten, politieagenten en andere gezag functies. 
  • Pak de vooroordelen in het onderwijs aan: schrap het hoofddoekenverbod en neem maatregelen die het watervalsysteem tegengaan. 
  • Evalueer het deradicaliseringsbeleid in zowel het Vlaams als het federaal parlement. Het huidige beleid heeft immers als neveneffect dat het stigmatiseert en daardoor meer radicalisering in de hand werkt.

Internationale tools en acties