Home

Racisme en discriminatie

Racisme en discriminatie

Racisme en discriminatie

Wat is discriminatie?

Discriminatie is personen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd. 

Discriminatie is wettelijk niet toegestaan. De wetgeving over gelijke behandeling beschermt de volgende persoonskenmerken: 

  • godsdienst
  • levensovertuiging 
  • politieke gezindheid 
  • ras 
  • geslacht 
  • nationaliteit 
  • seksuele gerichtheid 
  • burgerlijke staat 
  • handicap/beperking of chronische ziekte 
  • leeftijd 

Niet alle onderscheid is verboden en dus is niet alles discriminatie. Word je afgewezen omdat je zonder rijbewijs solliciteert naar een baan als vrachtwagenchauffeur? Dan is dat terecht. Maar word je afgewezen omdat je bijvoorbeeld een andere afkomst hebt of vrouw bent? Dan is er mogelijks sprake van discriminatie, omdat de reden waarop je wordt afgewezen ingaat tegen de regels van de Algemene wet gelijke behandeling. Word je niet toegelaten tot een opleiding omdat je een fysieke beperking hebt? Dan is dat waarschijnlijk in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Discriminatie gebeurt dus op basis van een of meer verboden onderscheiden.

Wat is racisme?

Racisme is een beladen begrip waar discussie over bestaat. Er zijn verschillende definities mogelijk. Dit is een beschrijving die Naima Charkaoui gebruikt in haar boek ‘Racisme. Over wonden en veerkracht.’ (2018) 

“Racisme gaat altijd over mensen indelen in categorieën op basis van hun afkomst, zogenaamd raciale fysieke kenmerken of geloofsovertuiging, en dit binnen een sociale machtsverhouding. Verder zijn de uitingsvormen heel divers. Het gaat zowel over geweld en discriminatie als over stereotypes en vooroordelen, racisme kan al dan niet slecht bedoeld zijn en speelt zich af op individueel en op maatschappelijk niveau.” 

Racisme vertrekt vanuit het punt dat het ‘witte ras’ geen etniciteit is terwijl dat dit wel zo is. Dit komt omdat het witte ras gezien werd als norm en alle andere etniciteiten als ‘anders, abnormaal, niet rijn, …’. Vandaar dat als we spreken over etniciteit dat wit zijn niet direct hiermee gelinkt wordt.

Zoek je meer informatie over wat racisme betekent? https://www.watwat.be/racisme/wat-racisme 

Is er een verschil tussen racisme en discriminatie?

Nee, discriminatie is iemand ongelijk beoordelen of behandelen op basis van afkomst, geloofsovertuiging, handicap … en niet op basis van wie die persoon echt is. 

Als iemand op basis van nationaliteit, afkomst, huidskleur of cultuur gediscrimineerd wordt, noemen we dit racistische discriminatie. 

En racisme dan? Racistische discriminatie is 1 vorm van racisme. Maar racisme is meer dan individuele gevallen van discriminatie. Racisme is geen gebeurtenis, het is een systeem. Denk aan racisme op de arbeidsmarkt, huismarkt...) 

Zoek je meer informatie over het verschil tussen discriminatie en racisme? https://www.watwat.be/racisme/discriminatie-en-racisme-hetzelfde