Home

Wat als er racistische of discriminerende uitspraken gebeuren in je vereniging?

Wat als er racistische of discriminerende uitspraken gebeuren in je vereniging?

Racisme en discriminatie

Het is zeer belangrijk om bij een voorval van racisme of discriminatie dit goed te doen: 

  • Keur dit gedrag altijd af, ongeacht van de context. Ook als het gaat om iets onbewust of kleins. Bij het slachtoffer kan dit veel schade veroorzaken. 
  • Leg de schuld nooit bij het slachtoffer. Racisme of discriminatie kan in geen enkele situatie. 
  • Keur de daad af, niet de persoon. Soms verliezen mensen hun zelfbeheersing of zijn ze zich niet bewust van de acties die hun daden hebben. 
  • Tweede kans: Iedereen moet een tweede kans krijgen. Help de persoon in kwestie om de gemaakte fouten in te zien en help om uit de fouten te leren. Werk samen aan een context waar uitsluiting geen plaats heeft. 
  • Activeer omstaanders: Je kan niet altijd zelf aanwezig zijn wanneer dergelijke situaties zich voordoen. Het is belangrijk dat iedereen hierin mee is en dus begrijpt dat uitsluiting niet kan. Moedig jongeren aan om te reageren op een wijze waar ze zich comfortabel bij voelen. 
  • Blijf rustig en neem een open houding aan: Probeer je kalmte zoveel mogelijk te bewaren. Ga in dialoog met alle betrokkenen en kom samen tot een oplossing waarbij de plegers hun fouten inzien en het slachtoffer vertrouwen kan opdoen. 
  • Bepaal je eigen grens: Als een situatie te ernstig of te groots wordt, kan je het mogelijks niet meer alleen oplossen. Durf hulp inroepen van medevrijwilligers, collega’s of professionele verenigingen. 
Om meer te weten over hoe je best reageert op racistische of discriminerende uitspraken, ga naar WATWAT

Indien deze zaken niet hielpen en racisme en discriminatie blijft plaatsvinden dan kan je een klacht indienen bij Unia. Lees hier hoe je dit kan doen en wat er met je klacht gebeurt. 

Racisme en discriminatie zijn misdrijven. Dat staat beschreven in de antiracismewet en in de antidiscriminatiewet.