Home

Spelen voor kinderen en jongeren met een beperking

Spelen voor kinderen en jongeren met een beperking

Handicap | Beperking

Het belang van inclusief spel

Kinderen met beperkingen hebben, net als alle andere kinderen, het recht om volop deel te nemen aan spel en sociale interacties. Het is essentieel dat we inclusieve omgevingen creëren waarin kinderen met diverse capaciteiten samen kunnen spelen en van elkaars gezelschap kunnen genieten. Door kleine aanpassingen aan spelletjes en activiteiten kunnen we al enorme mogelijkheden ontsluiten en een positieve impact hebben op het leven van deze kinderen.

De voordelen van inclusief spelen

Inclusief spelen heeft talloze voordelen voor alle betrokkenen.  Het bevordert het begrip, acceptatie en respect tussen kinderen. Wanneer kinderen van jongs af aan leren om samen te spelen met hun leeftijdsgenoten die beperkingen hebben, groeien ze op met een gevoel van inclusie en diversiteit. 

Ze leren waardevolle levenslessen over empathie, samenwerking en het waarderen van verschillen. Voor kinderen met beperkingen is de mogelijkheid om deel te nemen aan spelactiviteiten met hun leeftijdsgenoten van onschatbare waarde. Het vergroot hun gevoel van eigenwaarde, versterkt hun sociale vaardigheden en helpt bij de ontwikkeling van vriendschappen. 

Bovendien biedt inclusief spelen kinderen en jongeren met een beperking de kans om nieuwe ervaringen op te doen, hun grenzen te verleggen en te ontdekken wat ze kunnen bereiken. Het mooie is dat het realiseren van inclusief spel geen buitengewone inspanningen vereist. 

Kinderen met diverse mogelijkheden hoeven niet aan de zijlijn te staan terwijl anderen plezier hebben. Soms is het echter lastig om activiteiten te bedenken waar iedereen aan mee kan doen. Maar vaak zijn kleine aanpassingen aan spelletjes of activiteiten al voldoende om kinderen met beperkingen volledig te laten deelnemen. Door spelregels aan te passen, gebruik te maken van aangepast materiaal of rekening te houden met specifieke behoeften, kunnen we een omgeving creëren waarin alle kinderen hun plek vinden. We sommen in dit artikel verschillende spelletjes en activiteiten op die kunnen worden aangepast om inclusief spelen mogelijk te maken voor kinderen met verschillende beperkingen, zoals verstandelijke beperkingen, visuele of auditieve beperkingen, fysieke beperkingen, ADHD en autisme. 


Enkele balspelen

Boccia

Boccia is een bekend spel dat lijkt op 'jeu de boules'. In plaats van zware metalen ballen wordt boccia gespeeld met rubberen ballen die gemakkelijk vast te houden zijn. 

  • Doel van het spel: Degene die de gekleurde bal het dichtst bij het kleine balletje gooit, wint. 
  • Spelwijze: Gooi de grotere bal zo dicht mogelijk bij het kleine balletje. Je kan de bal trappen, gooien, rollen met een helling of met hulp. 

Goalball

Goalball is een geweldig spel voor kinderen met een visuele beperking. De bal maakt geluid terwijl hij over de vloer rolt. Het is daarom belangrijk dat je niet te luid bent, zodat de spelers goed kunnen horen waar de bal is. 

  • Doel van het spel: Twee teams staan tegenover elkaar in doelen en rollen de rinkelende bal naar elkaar om te proberen scoren. 
  • Spelwijze: Je bakent een terrein af en de spelers zonder visuele beperking worden geblinddoekt. 

Zitvolleybal 

Bij zitvolleybal verklein je het terrein en hang je het net lager. De spelers blijven op hun plaats zitten. Je kunt dit gemakkelijk doen op een  grasveld door een badmintonnet laag te plaatsen. Op deze manier kunnen veel kinderen met diverse mogelijkheden meedoen zonder te hoeven springen, rennen of duiken. De bal mag alleen met de hand worden aangeraakt, niet met andere lichaamsdelen en je moet te allen tijde op de grond blijven. 

Muzikale Bal 

  • Doel van het spel: Degene die als laatste overblijft zonder een fout de bal door te geven, wint.
  • Spelwijze: Alle spelers gaan in een kring staan. De bal wordt steeds doorgegeven naar rechts, net zo lang tot de aangewezen leider buiten de kring een plotseling geluid maakt. Dan moet de bal snel naar de andere kant doorgegeven worden. Goed opletten dus, anders mis je het geluid en geef je de bal toch aan de persoon rechts van je. 
  • Aanpassing: Voor kinderen met gehoorproblemen kan het geluid worden ingeruild voor een visueel signaal, zoals een vlag of een handbeweging. Probeer met de hele groep het zo lang mogelijk vol te houden zonder af te gaan.

Andere spelen

Stoelendans met rolwagens 

Vervang de stoelen door kartonnen kaarten. Door er met 1 wiel op te staan is je plaats verzekerd. Je kan de kartonnen kaarten ook vervangen door krijtcirkels op de grond.

123 Piano

Span een touw waar de personen moeten lopen. Hang 2 meter voor het eindpunt een sjaaltje aan het touw zodat spelers weten waar ze moeten stoppen en/of laat een muziekje horen aan de kant waarheen ze moeten lopen.

Zakdoek leggen

Iedereen zingt het liedje, maar om te weten wanneer de persoon met een auditieve beperking de zakdoek moet neerleggen steek je een vlag in de lucht.

Daag jezelf uit!

Op deze manier kan je verschillende spelletjes aanpassen aan de noden van kinderen en jongeren in je vereniging. Experimenteer en wees creatief. Lukte het toch niet? Geen nood, volgende keer beter. Zo leer jij elke dag bij als begeleider, maar ook de kinderen en jongeren die deelnemen aan de activiteit leren volop in het inclusief betrekken van iedereen in spel.