Home

Wereldspelers

Wereldspelers

Migratieachtergrond

Vanuit alle windhoeken komen kinderen en jongeren ons land binnen, op zoek naar een veilig onderkomen en een toekomst.

De tocht is voor de meesten onder hen niet gemakkelijk geweest, en ook de weg die ze nog moeten afleggen is bezaaid met moeilijkheden. Wennen aan een nieuw land, een nieuwe taal, omgaan met trauma’s… het is niet simpel. Contact met andere jongeren in deze nieuwe omgeving is van cruciaal belang. Spelen, hangen, gewoon ‘kind of jongere’ mogen zijn. Het helpt hen integreren enerzijds, en het opent de blik van jongeren hier anderzijds.

Als er iets is waar het jeugdwerk goed in is, dan is het kinderen en jongeren sterker maken. Het jeugdwerk is een plaats waar je onbezorgd jong mag zijn, plezier maakt, contact legt. Die sterktes willen wij inzetten voor de jonge vluchtelingen die hier een plaats vonden. 

Wereldspelers
Wereldspelers

Van april 2016 tot juni 2017 streek om de twee weken een vrijwilligersploeg van een jeugdwerkvereniging een volledig weekend neer in een opvangcentrum. Dat gebeurde zowel in het centrum voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen van Dendermonde als in het opvangcentrum van Lint. Dankzij deze weekends konden meer dan 300 jonge jeugdwerkers ervaring opdoen in het omgaan met deze doelgroep. Elk weekend werd geëvalueerd.

Daarnaast werkte Wereldspelers aan een lokale samenwerking tussen leefgroepen waar jonge vluchtelingen verbleven en jeugdwerk uit de buurt. Al deze ervaringen resulteerden in veel nieuwe kennis over de noden van de jonge vluchtelingen, maar ook over de vragen die jeugdwerkers zich stellen wanneer ze met jonge vluchtelingen aan de slag gaan.

Ook nu met de komst van heel wat Oekraïnse vluchtelingen is Wereldspelers volop bezig met het ondersteunen van deze jonge vluchtelingen. Alle ervaringen van het Wereldspelersproject worden gedeeld met andere jongeren, via de website www.wereldspelers.be.

Dankzij het jongerenproject Allochtonen van de toekomst kregen we meer inzicht in de leefwereld van jonge nieuwkomers. Deze groep van ongeveer 40 jongeren die naar België zijn gevlucht, komen geregeld samen. Ze zijn tussen 15 en 23 jaar en komen uit veel verschillende landen: Syrië, Afghanistan, Iran, Pakistan, Irak, Rwanda, Mozambique, Servië, Armenië, Albanië, Venezuela, Kosovo, Eritrea, Palestina, Libanon,... De jongeren brengen hun verhaal in beeld en denken na over de rechten van jonge vluchtelingen. Hun doel is dat alle jonge vluchtelingen het goed hebben in België. Daarom denken ze na over hoe het onthaal van jonge nieuwkomers verbeterd kan worden en maken ze aanbevelingen voor het beleid.  

Uiteraard bouwen we ook verder op expertise van verschillende jeugdwerkpartners en concrete ervaringen en vragen van tal van andere jeugdwerkverenigingen. 

Wat kan jij doen?

Speciaal voor Wereldspelers ontwikkelde Tumult een aantal online minivormingen om individueel of samen met je (bege)leidingsploeg een aantal basics te verwerven over het werken met kinderen en jongeren met een vluchtverhaal. In deze minivormingen nemen ze je, aan de hand van video en reflectievraagjes, mee in vier deelthema's: het belang van vrije tijd, drempels om deel te nemen, gewone kinderen in ongewone situaties en een spel uitleggen aan anderstaligen. 

Het Jeugd Rode Kruis ontwikkelde een specifieke spelenbundel om te spelen met kinderen uit andere culturen. 

Ook binnen de sport groeien er initiatieven voor jonge vluchtelingen. De meest voorkomende vragen rond aansluiting, verzekering, medische kosten, vrijwilligerswerk … werden gebundeld in dit document.