Home

Kledij toegankelijk voor iedereen

Kledij toegankelijk voor iedereen

Kledij

Verplichten of niet?

Je verplicht best niemand om alle kleren die je vereniging aanbiedt te dragen. Sommige groepen hebben nog de gewoonte om een aantal zaken expliciet te vragen, bijvoorbeeld een T-shirt of sjaaltje. Ga daar gerust met kinderen, jongeren hun ouder(s)/voogd(en) een gesprek over aan.

Betalend of niet?

Als je dezelfde kledij dragen aanmoedigt moet je ook rekening houden met ieders financiële situatie. Het is voor niet iedereen even evident om een of meerdere kledingstukken aan te kopen. Enkele tips die je kan toepassen:

  • Je kan vragen wanneer iedereen een rode T-shirt draagt, vragen om in een andere klerenwinkel een rode T-shirt te kopen die goedkoper is. Zo blijft het kind of de jongere nog steeds herkenbaar in grote groep en hoort het kind of de jongere er nog steeds bij.
  • Biedt de verplichtende kledingstukken gratis aan.
  • Draag een deel van de kosten als vereniging zelf en geef een korting voor de aankoop van kledij.
  • Via subsidies van koepelorganisaties of de gemeente kan je de aankoop van bepaalde kleren terugvragen.
  • Voorzie een tweedehandswinkeltje waar ouders/voogden ook kleren voor hun kind of jongere kunnen kopen. Meer info over de aanpak van tweedehandskledij vind je hier.

Beleid

Vergeet vooral niet dat iedereen zich comfortabel moet voelen in de kledij. Sta daarom stil bij volgende zaken:

  • Wat met een kind of jongere die niet de geschikte maat vindt?
  • Kinderen en jongeren die allergisch zijn voor bepaalde gebruikte stoffen?
  • Mag iedereen een rok dragen? Wat met een ouder/voogd die rokken of broeken te kort vindt?
  • Zulke ideeën kunnen zeker leven bij je deelnemers zonder dat je er weet van hebt. Probeer daarom altijd een open gesprek aan te gaan met kinderen, jongeren en hun ouder(s)/voogd(en). Meer info over ouder(s)/voogd(en) vind je hier.

Maak afspraken in je vereniging

Als vereniging maak je best eigen afspraken of je kledingstukken al dan niet verplicht. Indien je iets verplicht denk dan na vanaf welke leeftijd je dit doet. En vanaf dat je iets verplicht neem dan ook altijd de alternatieven goed in overweging. Kan je financieel compenseren door het goedkoop of gratis aan te bieden en zorg dat het binnen ieders comfortzone past om de kledij aan te doen. Het blijft tenslotte speelkledij.