Home

Inclusie in het jeugdwerk

Inclusie in het jeugdwerk

Inclusie

Inclusie allemaal goed en wel, maar wat wil dat dan zeggen voor je vereniging?

Moet elke vereniging iedereen ondersteunen? En hoe kan je als jeugdvereniging zorgen dat iedereen terecht kan in je werking? Inclusief worden klinkt als een grote opgave. Maar kleine aanpassingen kunnen voor veel kinderen en jongeren een groot verschil maken.

Een concreet voorbeeld: Jeugdhuis Jodi is een openbare plaats. Je moet niet betalen om binnen te mogen tenzij er een betalend optreden is. In het jeugdhuis is iedereen welkom en er worden speciale acties gedaan om het jeugdhuis bij iedereen bekend te maken. Ze deden aanpassingen aan de infrastructuur: de trappen werden vervangen door een helling zodat rolstoelgebruikers gemakkelijk het gebouw binnen kunnen. Het jeugdhuis werkt met andere woorden aan de toegankelijkheid. Jeugdhuis Jodi stelt zich open voor iedereen. Maar om te zorgen dat jeugdhuis Jodi echt inclusief wordt, hebben ze een actie gevoerd. 

Ze namen contact op met andere lokale spelers zoals het OCMW en zorgen tijdens openingsavonden van het jeugdhuis voor extra vrijwilligers die weten hoe ze met bepaalde situaties moeten omgaan. Daarnaast organiseren ze DJ-lessen, waar jong en oud op welkom is. De lesgever zorgt ervoor dat iedereen op elk tempo kan leren en spelen. Maar het leukste aan jeugdhuis Jodi is het bord boven de deur met de tekst 'Kom binnen want je hoort er bij'. 

Een open houding als vereniging 

Belangrijke voorwaarden om een open en beschikbare houding te hebben als groep zijn: warmte, waarden en waarheid. 

  •  Warmte 

Je straalt als vereniging warmte uit als kinderen en jongeren voelen dat ze welkom zijn. Je vertrekt vanuit het positieve van de kinderen en geeft ze de verantwoordelijkheid die ze kunnen dragen. Schouderklopjes en een troostende knuffel zijn hier zeker op hun plaats. Je toont een oprechte interesse in elk kind. 

  • Waarden 

Enerzijds zijn er de basiswaarden van de vereniging, zoals respect voor iedereen. Anderzijds heeft iedereen zijn persoonlijke waarden en normen. Die worden onder meer gevormd door de context waarin je bent opgegroeid. Besef dat jouw waarden waarschijnlijk afwijken van die van andere vrijwilligers, kinderen of jongeren in de werking. Communiceer en discussieer hierover met de vrijwilligers en/of begeleiders zonder je superieur op te stellen.

  •  Waarheid 

 Zorg voor een duidelijk en eenvoudig reglement waarnaar je kan verwijzen. Leg steeds uit waarom iets wel of niet mag. Open en eerlijk communiceren met kinderen en jongeren is belangrijk in een vertrouwensrelatie. Maak bijvoorbeeld geen beloftes dat je niet kan nakomen.