Home

Kinderrechten

Kinderrechten

Vrije tijd is een basisrecht van elk kind en jongere. Dat gaat om het recht hebben om deel te nemen aan recreatieve, culturele, sportieve en sociale activiteiten die hun persoonlijke ontwikkeling bevorderen, hun creativiteit stimuleren, sociale vaardigheden versterken en bijdragen aan hun algehele welzijn.